( 0 )
لنز رنگی

CIBA VISION

FreshLook Monthly (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,200,000 ریال
FreshLook Monthly (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,000,000 ریال
FreshLook Dailies (With Power)
لنز رنگی و طبی روزانه
1,300,000 ریال
FreshLook Dailies (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره روزانه
1,300,000 ریال
Air Optix Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
2,000,000 ریال
Air Optix Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
2,200,000 ریال

Bausch & Lomb

SofLens Natural Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,900,000 ریال
SofLens Natural Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,900,000 ریال

FreshKon

Freshkon Colors Fusion (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,200,000 ریال
Freshkon Colors Fusion (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,200,000 ریال

Soleko

Soleko - Original (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,500,000 ریال
Soleko - Original (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,600,000 ریال
Soleko Monthly - Original (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,400,000 ریال
Soleko Monthly - Original (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,500,000 ریال

Adore

Adore Monthly (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,700,000 ریال
Adore Monthly (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,700,000 ریال

Desio

Desio Monthly For Men (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
2,600,000 ریال
Desio Monthly For Women (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
2,600,000 ریال

Solotica

Solotica Hidro-Cor (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره سالانه
4,200,000 ریال
Solotica Natural-Colors (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره سالانه
4,200,000 ریال
تبلیغات

سفارش مجدد

با استفاده از اين قابليت در وقت صرفه جويي نماييد.

جهت سفارش مجدد سفارش قبلي به قسمت سفارشات من مراجعه نماييد.

سفارشات من

تبلیغات
سایتها و تلفن های رسمی لنز ایران به ترتیب زیر می باشد
  • www.lensiran.ir
  • www.lens-iran.com
  • 09190424260
  • 09190424261
اطلاعات حساب بانک

بانک
ملی
نام دارنده حساب
کیان مجدی
شماره کارت
8380 5515 9971 6037
زرین پال، دروازه پرداخت معتبر

آخرین دیگاه مشتریان
سلام / الان چند وقتی میشه که مایع این لنز رو موجود ندارین. / میشه از مایع یه مارک دیگه واسش استفاده کرد؟